In het weekend lees ik (Jan M.) af en toe een hoofdstukje uit het boek van Jonathan Sacks, Genesis - boek van het begin (2020), schitterende essays bij het bijbelboek Genesis. Uitgerekend gisteren waren pagina 125-127 aan de beurt, over 'Jodendom en islam'. Uitgerekend in het weekend waarin de zoveelste crisis rondom 'erets Israël' en Gaza losbarst, nu heftiger dan ooit tevoren, met een brute inval van Hamas op Israël op de laatste dag van het Loofhuttenfeest (7 oktober) en op het feest Vreugde der Wet (8 oktober).

Sacks staat stil bij Genesis 24:62 en vraagt: waarom gaat Isaak, die in de Negev woont, naar de bron Lachaï-Roï?
Om daar Hagar te zoeken (zie eerder Gen.16:14), zegt Johathan Sacks, daarmee een aantal stemmen in de Joodse traditie volgend. Na de dood van Sara zoekt en vindt Abraham een andere vrouw. In Genesis 25:1 wordt haar naam genoemd: Ketura. Er zijn stemmen in de Joodse traditie die haar met Hagar identificeren, want Isaak heeft haar opgezocht om haar weer bij Abraham terug te brengen. En in haar voetspoor ook Ismaël.
Vervolgens vinden we bij het graf van Abraham (Genesis 25:7-11) de broeders Isaak en Ismaël verenigd. Wat een wonder, want decennia, ja zelfs een leven lang hebben die twee in onmin geleefd!
Laten we bidden dat er veel Isaaks zullen zijn die naar de bron Lachaï-Roï zullen gaan om daar hun God te zoeken. Die naar het veld gaan om daar te gaan 'overpeinzen', 'mijmeren' of 'bidden' zoals de verschillende vertalingen zeggen (Genesis 24:63).
En laat velen van ons bidden:'laat toch Ismaël leven voor Uw aangezicht' (Genesis 17:18). Ismaël, de wereld van de islam, dat zij de Vredevorst mogen leren kennen.

Om nu te bidden (met dank aan Robbert-Jan Perk en Marleen van der Louw):

Een gebed voor Israël en Gaza
(n.a.v. de wrede inval van Hamas op Israël op het Joodse feest Vreugde der Wet, 8 oktober 2023)

Kom zie wat de Levende doet,
die de aarde verbijsterd doet staan,
aan oorlogen maakt Hij een einde,
Tot aan de einden der aarde,
bogen breekt Hij doormidden.
lansen versplintert Hij
wagens steekt Hij in brand.

‘Houd op en geef toe; Ik ben God
verheven boven de volkeren
verheven op de aarde!' (Psalm 46:8-11 - vertaling Gerard Swüste)

Uw dag van immense vreugde, Heer, onze God,
werd een dag van diep verdriet en geween,
Wij klagen over geliefde onschuldigen in heel Israël,
wier lichamen werden gebroken en vermoord.
Hun kreet werd gehoord als een sirene
van wanhoop en complete hopeloosheid,
Heer van hemel en aarde, ontferm U, hoor ons gebed!
Genees de gewonden,
troost de gebrokenen.
En we bidden:
moge zowel Uw gerechtigheid en als Uw barmhartigheid in hun midden schijnen.
Heer, versterk ook Uw gemeente,
laat ze een baken van Uw licht en liefde zijn in deze nood.
Heer, ontferm U,
hoor ons gebed.

En we horen de roep van het volk van Gaza:
We hebben geen onderdak, we hebben geen voedsel, we hebben geen toekomst.
Ook wij verloren onze geliefde onschuldigen,
en onze kinderen zijn gebroken door angst en nood.
Bid voor ons:
dat God genade zal hebben en ons vrede zal schenken.
En wij bidden:
toon Uw ontferming over deze gebrokenen.
moge zowel Uw gerechtigheid als Uw barmhartigheid in hun midden schijnen
Heer, versterk ook daar Uw kerk,
laat ook zij een baken van Uw licht en liefde zijn in deze nood.

Tegelijk kijken we ook naar onszelf, als mens en als kerk:
Heer, vergeef ons onze eigen zonden,
Onze gedachten van eigen gerechtigheid.en eigen gelijk.
En ons tekort schieten in Uw glorie.
Heer, ontferm U over ons door Uw Zoon Jezus Christus,
Maak ons nederig en heilig.

Heer der heren,
breek de boog en de lansen van het kwaad en van de bozen.
Koning der koningen,
verbrand de strijdwagens met vuur,
en verhef uw Naam in Israël en onder de volken,
voor eeuwig en altijd,
Tot Jezus komt, Jeshoea, de Heiland van de wereld, de Koning van de volken.
Maranatha, kom Here Jezus, kom spoedig.


Zie ook Gebed voor Israël, en/of Gebed voor Israël in zeven dagen en/of Bidden voor Israël, een land en een volk onder druk en als laatste een hulpmiddel om de Bijbel te bidden: Bijbelteksten - om te proclameren voor Israël, volk, land en staat

Jan Minderhoud
Robbert Jan Perk

 

 

 

ë