In 2007 schreef ik mijn boek over verschillende gebedsvormen, zie BIDDEN IS EEN WEG - Inhoudsopgave boek. Je vindt er vele manieren om te bidden, zowel in de binnenkamer als in groepen.
Pas geleden realiseerde ik me nog iets anders: dat je ook nog op een andere manier onderscheid kunt maken in onze manieren van bidden. Zo heb je:

1. Het mondgebed. Je spreekt zelf hardop woorden tot God uit. Deze manier van bidden kom je vaak in de Bijbel tegen, zoals bijv. in Mat.11:25-26, Lucas 11:1 (de leerlingen horen Jezus bidden, en daarom gaan ze vragen stellen), Joh. 11:41-42, Joh. 17 geheel en 1 Kor. 11:5.

2. Het gedachtegebed. We bidden in onze gedachten. Komt deze manier van bidden ook in de Bijbel voor? Ik denk het niet. Maar wel is het handig als je in gezelschap bent en in stilte wilt bidden, in de kantine, in de trein of metro.
Het 'stille gebed' van Hanna in 1 Samuël 1:13 is voor een klein deel een gedachtegebed (haar stem is niet te horen), maar toch vooral een mondgebed, want ze prevelt ("haar lippen bewogen wel").

3. Het luistergebed. Je luistert naar het gebed dat iemand anders uitspreekt, in een kerkdienst, samenkomst, gebedsgroep of bij het openen of sluiten van een vergadering. Je luistert en al luisterend bid je mee. Misschien vul je in gedachten ook iets aan.

4. Een van de vele Creatieve vormen van gebed die er zijn.

Vanuit 1 Tess. 5:17 ("Bidt zonder ophouden") kom ik toch nog drie mogelijkheden:

5. Het ademgebed of het Jezusgebed. Bijvoorbeeld door te bidden op de ademhaling.

6. Het Innerlijk Gebed.

7. Het lichaamsgebed, bijvoorbeeld door te wandelen op het ritme van het Jezus-gebed. Het zogenaamde 'zwerfvuilgebed' reken ik daar ook toe. Zie verder Gebedswandeling.


Goede gebedstijden gewenst !

Jan Minderhoud