Als de profeet Jesaja geroepen wordt (lees dat indrukwekkende tempelvisioen in Jesaja 6!), dan krijgt hij de opdracht een lastige boodschap te brengen. Lastig, vooral omdat het volk doof en blind zal zijn voor zijn woorden en omdat de harten ongevoelig zijn. Over kerkverlating en Godsverachting gesproken ...
Dan vraagt Jesaja: ‘Hoe lang, Heer?’ (vers 11). Dit is het antwoord dat God geeft: ‘Totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer woont, tot heel het land verwoest is, één grote woestenij. Totdat de HEER de mensen heeft weggevoerd en er totale verlatenheid heerst in het land. En als er nog een tiende deel achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op, zoals een eik of een terebint wordt geveld voor een vuur. Er blijft slechts een stronk over, en het zaad in die stronk is heilig.’ (ver 11-13)
Deze belofte keert terug in Jesaja 11: 'Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De Geest van de HEER zal op hem rusten:
een Geest van wijsheid en inzicht, een Geest van kracht en verstandig beleid, een Geest van kennis en eerbied voor de HEER.' (vers 1-2)

Deze woorden uit Jesaja 11 worden ook geciteerd door Ron van der Spoel, in het meest recente Open Doors magazine (nr. 458, 2016). Hij vertelt er over zijn training aan kerkleiders onder de Berbers in Noord-Afrika. Talloze moslims worden daar christen. Ook wel omdat ze helemaal klaar zijn met de islam uit de versie van de Islamitische Staat. Er zijn kerken waar zelfs meer dan 150 mensen per jaar worden gedoopt ! Er worden speciaal pastors aangesteld om gemeentes te stichten. Een ware opwekking onder de Berbers.
De kerk in Noord-Afrika - wat bloeide die in de eerste eeuwen van onze jaartelling (Augustinus!) - lijkt op zo’n afgehouwen boomstronk, een dode boomstam waar nieuwe takken aan kunnen groeien. Dat kan evengoed gebeuren met de kerken in Turkije, in al die plaatsen waar Paulus ooit gemeentes stichtte. Of in ons eigen Europa, in ons eigen Nederland. Uit het dorre hout kan God iets nieuws tevoorschijn brengen. Dat is niet alleen Advent, dat is ook Pasen !