Canopy Letter, January 2017
Een vertaling van deze twee brieven nr. 13 van Ortwin Schweitzer en nr. 14 van Paul Moynan.

nr 13:
Beste gebedspartners in Europa

Perspectief 2017 - Veranderingen in de hele wereld, en overal aan de horizon donkere wolken van mogelijke storm. Daarom moeten we in deze situatie opnieuw luisteren naar wat Jezus zegt tegen zijn discipelen van alle eeuwen: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde…. Zie, Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.”
Ik weet zeker dat als we onze geestelijke ogen openhouden, we deze woorden in 2017 bewaarheid zullen zien. We zullen zien waar het Koninkrijk der hemelen groeit en hoe de koninkrijken van deze wereld zullen wankelen. U en ik zullen dat zien en moed vatten, omdat we weten dat het waar is: “Ik ben met jullie tot het einde van 2017!”

Perspectief 2017
Donald Trump en de nieuwe Amerikaanse regering hebben twee totaal nieuwe reacties veroorzaakt in de de VS en in de wereld. Wij als “Canopy” team zullen in deze en de volgende brief op deze situatie reageren, door in deze brief (nr 13) de afkeurende kant aan het woord te laten, en in de volgende (nr 14) de goedkeurende kant. Beide kanten moeten naar de standpunten van de andere kant luisteren, voor het onderwerp bidden en aldus dichter bij Gods perspectief te komen.

De essentie van politiek
In het jaar 2017 zullen we een ondubbelzinnige vertoning van egoïsme in allerlei variaties zien, en de fatale gevolgen daarvan. Het is normaal dat elk land allereerst haar eigen belangen in het oog houdt. Maar het wezen van de politiek is dat je ook respect hebt en rekening houdt met de belangen van andere naties en hierin enig evenwicht nastreeft.
Met name leidinggevende staten als de VS, China en Rusland hebben hierin een verantwoordelijkheid om de internationale stabiliteit te bewaren. Maar die stabiliteit wordt in 2017 door alle drie wereldmachten bedreigd.

De essentie van de nieuwe Amerikaanse handelwijze
Het ziet er naar uit dat de nieuwe regering de houding van internationale verantwoordelijkheid laat varen. De politieke regels worden vervangen door de regels van de vrije markt. Die regels hebben één doel: (1) winst maken, (2) zo mogelijk de competitie uitschakelen. Dat is geen (christelijke) ethiek, maar puur darwinisme.
Daarom worden nu (1) alle handelsverdragen opgezegd om de partners onderling verdeeld te maken. (2) Vervolgens worden bilaterale verdragen aangeboden. Dat betekent (3) dat de VS als economische reus altijd met zwakkere staten onderhandelt. Ik verwacht die gevolgen al in 2017 te zien: (4) meedogenloze onderhandeling en uitbuiting. Zie Mexico!
Trump beloofde: “Amerika eerst!” en “Voordelige afspraken”. Die zal hij zeker voor elkaar krijgen. Dat zal Mexico en Canada treffen via NAFTA; en alle landen rond de Stille Oceaan via TTP. En het zal invloed hebben op Europa.

Europa 2017
Dit zal waarschijnlijk het moeilijkste jaar voor Europa worden sinds de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe regering in Washington zal waarschijnlijk accepteren dat de Krim Russisch gebied wordt, als daar genoeg tegenover staat. Er is in elk geval al gesproken over opheffen van de sancties. Dat zal in de EU tot grote discussie leiden, met onoverzienbare gevolgen voor de eenheid van de Unie.
Een ander gevaar voor de EU in 2017 wordt gevormd door de verkiezingen in Nederland (maart), Frankrijk (mei) en Duitsland (september). Al deze landen kennen sterke populistische groeperingen. Als het Front National wint en Marine le Pen president wordt, betekent dat het einde van de EU. Als Angela Merkel haar positie verliest, gaat de EU ten onder.

Om te bidden en te danken:

  • We weten en proclameren: “Van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid!” Alleen bij Hem is macht en heerlijkheid.
  • Bid om koninkrijkswaarden in de politiek: waarheid tegenover leugens, rekening houden met anderen tegenover uitbuiting, verantwoordelijkheidsgevoel tegenover egoïsme.
  • Laten we voor Gods aangezicht de eenheid en vrede van de landen van Europa bevestigen. Zegen Europa, inclusief Rusland.
  • De vrede van de VS, in het bijzonder tijdens de eerste 100 dagen van de nieuwe regering.
  • Verder mogen we God danken dat het Europese hof voor de Rechten van de Mens deze week een uitspraak heeft gedaan over draagmoederschap, waarbij de waarde van elk mensenleven wordt erkend. Paren die anderen hebben betaald om een kind voor hen te krijgen, hebben daarmee geen recht op dat kind, ook al hebben ze een contract afgesloten.

nr. 14:
Beste gebedsvrienden in Europa!

Nehemia was een butler die strategisch dacht en handelde, onder Gods leiding. Toen hij hoorde hoe ernstig Jeruzalem eraan toe was, reageerde hij onmiddellijk met verootmoediging en vasten, biddend dat koning Artaxerxes hem gunstig gezind zou zijn. Zijn verlangen werd volledig verhoord; de koning gaf hem niet alleen toestemming voor zijn plannen, maar betaalde ook alles. Nehemia ging zelf onderzoeken hoe groot de schade was, ontwikkelde een strategie en stelde samenwerkende teams aan om het hele werk te voltooien. Ondanks enorme provocatie en tegenstand aarzelde hij niet, maar zette hij het herstelwerk voort met hulp van alle vrije mannen en hun knechten, om “des nachts de wacht te houden en overdag aan het werk te zijn” (Neh. 4:22).
"Here God, geef ons die concentratie en kracht nu wij strijden voor de grondvesting van uw Koninkrijk, dag en nacht, tijdens ons werk en onze rusttijd." Paul Moynan

De nieuwe Amerikaanse regering
In aansluiting bij de vorige Canopybrief willen we nu de andere kant belichten van de wisseling van de wacht in de VS.

Er is ook veel om dankbaar voor te zijn met de verkiezing van president Trump. Hij heeft de steun gekregen van heel veel Amerikaanse christenen, om zijn beloften waar te maken – en hij is onmiddellijk begonnen.

1. Beëindiging van abortusdiensten in het buitenland door International Planned Parenthood en andere commerciële abortusverschaffers. In navolging van de presidenten Reagan en Bush (vader en zoon), volgt hij de Mexico City Policy. (Een regel die ngo’s de voorwaarde stelt dat zij alleen overheidsgeld van de VS krijgen als ze in het buitenland geen abortus uitvoeren of promoten als vorm van gezinsplanning, behalve bij verkrachting of incest of levensbedreigende ziekte van de moeder.) We bidden dat hij ook in eigen land deze dodelijke bedrijven niet langer zal bekostigen, maar in plaats daarvan instellingen die steun willen geven aan vrouwen die onverwacht zwanger zijn geworden, om hun baby’s geboren te laten worden. Vicepresident Pence hield een toespraak ten tijde van de Mars voor het Leven in Washington. Hij is een man met overtuigingen en moed, in het hart van het Witte Huis.

2. In het team van Trump zitten veel mensen die Jezus openlijk belijden. Door politieke correctheid was er veel onvrijheid om ons geloof te uiten, maar nu is er een sfeer van openheid. De vele karakterfouten van de nieuwe president zijn naar buiten gebracht en sterk bekritiseerd, maar hij is ook bespot, verkeerd geciteerd en verworpen door media, regeringen en individuen, in binnen- en buitenland. Het was gepast dat de zaligsprekingen van Matt. 5:1-12 bij zijn inauguratie zijn voorgelezen.

3. Hij is daadkrachtig – hij heeft veel besluiten genomen op het gebied van internationale handel, veiligheid en immigratie. Er worden wel vragen gesteld bij de plotselinge veranderingen in het visumbeleid voor een aantal landen, en de problemen die daardoor zijn ontstaan. We moeten bidden dat de christelijke waarden van wijsheid en gerechtigheid de doorslag gaan geven. Sommige mensen vinden deze onvervaarde imposante zakenman een verfrissende verandering, heel wat anders dan politiek protocol en het onderhouden van internationale relaties volgens het boekje. Anderen vinden zijn optreden meer een wilde achtbaanrit.

De nieuwe stemming in de VS zou goede gevolgen voor Europa kunnen hebben – vicepresident Pence zal op 19-20 februari naar Brussel komen om de Belgische en EU leiders toe te spreken. Ik denk dat het te vroeg is om te juichen of te treuren om de verkiezing van president Trump, maar er zijn tekenen van hoop.

Om voor te bidden:

  • Laten we voor president Trump bidden met de woorden van Daniël (2:20-23), om wijsheid in de jungle van al die ingewikkelde kwesties.
  • Laten we uit Daniël 2:21 concluderen dat God hem in het Witte Huis heeft geplaatst en dat we later zullen begrijpen waarom. Zie Jesaja 55:8-9.
  • Bid voor zijn adviseurs, en dat de president naar ze zal luisteren.

Bid verder ook:

  • Voor de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, die openlijk heeft laten blijken dat hij  christen is.
  • Tegen sociale onrust en het bezwijken van de politieke orde in heel Europa.


Zie ook Biddend op weg naar de verkiezingen van 15 maart en Gebeden voor de overheid en bij verkiezingen

Kijk ook eens op Voorbede voor Europa en terreurdreiging


Robbert-Jan Perk, Nijverdal