Vorige week las ik het boek van Jeffrey D. Jones, Hoop hervinden - Krimp onderkennen. Betekenisvol en gelovig kerk zijn met minder mensen (2017), € 16,90

 

Het bijzondere van dit boek is dat het de vinger bij de zere plek legt: als kerken en gemeentes hebben we een sterke neiging om te bewaren wat er is. We willen conserveren, Bij het oude blijven. Vernieuwing en verandering roept bijna altijd weerstand op. Jones legt uit ietwat provocerend uit dat die tendens ook al aanwezig was in de tijd van Ezra en Nehemia, in de tijd dat de tempel en de muren van Jeruzalem hersteld werden. Maar 500 jaar later zouden deze alsnog verwoest worden.... Ezra en Nehemia vertegenwoordigen met hun gerichtheid op stad, tempel en cultus de 'priesterlijke traditie'. Daarnaast is er een profetische traditie, met namen als Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Amos, Hosea, Zacharia. Zij stellen kritisch vragen. Zij hebben de moed om verder te kijken, om verandering aan te kondigen, om te denken vanuit Gods grote toekomst. Maar dat roept weerstanden op, toen en nu.

De actualiteit van deze ietwat gewaagde insteek zit hem in de tijd waarin we leven: we leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een 'verandering van tijdperk', zoals docent kerkopbouw Sake Stoppels in een woord vooraf schrijft. Zo'n tijd vraagt om visie, om lef, om pioniersgeesten. De oude vragen van kerken en gemeentes zijn daarom: 'Hoe kunnen we overleven? Hoe krijgen we mensen binnen? Wat is onze visie, ons beleid?" Nieuwe vragen kunnen zijn: "Wat is Gods visie en bedoeling met onze gemeente? Hoe sturen we mensen naar buiten? Hoe kunnen we de samenleving dienen? Hoe stellen we het Koninkrijk van God present?"

Om te onthouden:

  • het overleven van het instituut kerk is niet het belangrijkste dat God voor ogen heeft. Het gaat Hem om deze wereld.
  • Het kan wel eens het werk van de Geest zijn om eens in de 500 jaar 'rommelmarkt' te houden, omdat de Heilige Geest ons onophoudelijk de wereld in wil drijven.
  • Laat alle denken in termen van resultaat los.

Het boekje eindigt met de nodige praktische aanbevelingen, waaronder de 'spirituele dimensie' achter (veranderings)processen. Gebed is daarbij een onmisbaar onderdeel.

Jan Minderhoud

zie ook Speciaal aanbod van boeken, gebeds-CD en nog meer ....