Beste bidders

onderstaande blog schreef ik op 15 oktober. Het is nu 1 november, en vandaag startte een online gebedsweek rondom de problematiek van het coronavirus (1 t/m 7 november). Deze gebedsweek is op touw gezet door een coalitie van organisaties die betrokken zijn bij migrantenkerken. Bid dagelijks mee, 's morgens om 08.00 uur of later op de dag!

---------------------------------------

De coronacrisis hakt er voor (christen-)migranten stevig in, temeer omdat we nu in de tweede golf van corona zitten. Juist migranten worden nog zwaarder getroffen door beperkte mogelijkheden tot ontmoeting en contact. Voor veel migranten is de kerk hun belangrijkste gemeenschapsvorm, het primaire netwerk om op terug te vallen. Nu deze contacten opnieuw grotendeels weggevallen, vergroot dat hun isolement.

Tegelijk kennen deze migranten een bepaald soort weerbaarheid door allerlei digitale contactmogelijkheden in te zetten. Afrikaanse en Aziatische christenen zijn tenslotte al vele jaren aangewezen op de digitale snelweg om contacten met vrienden en familieleden in een ander continent te onderhouden.

In de Nederlandse situatie is door het coronavirus een soort domino-effect te zien. Doordat mensen niet meer naar de kerk kunnen, vallen de collectes en inkomsten uit verhuur weg. Voor sommige kerken lopen de vaste lasten wel gewoon door. Hierdoor lopen ze betalingsachterstanden op en dreigen ze hun gebouw kwijt te raken of zelfs failliet te gaan. Daarnaast merken veel kerkleden de impact van de coronacrisis in hun inkomen. Sommige gemeenteleden bevinden zich in een sociaaleconomisch kwetsbare positie. Dan komen de economische klappen nog harder aan. Zonder inkomen kunnen ze ook niet meer aan de kerk bijdragen. En zonder inkomsten kan een kerk haar gemeenteleden niet meer helpen die nu in de problemen raken. Diaconale ondersteuning komt dan ook in de knel. En het was al zo dat verscheidene voorgangers van vluchtelingengemeenten zelf van de bijstand moesten leven en hun werk om niet doen, omdat hun gemeente hen niet kan betalen.

Gelukkig is er – nog voor de zomer - een noodfonds migrantenkerken in het leven geroepen, www.steunkerken.nu
Op dit filmpje kun je zien wat dit door noodfonds al tot stand is gebracht. Plaatselijke protestantse kerken kunnen migrantenkerken nog steeds via deze website ondersteunen.

Om voor te bidden:

  • Om wijsheid en moed bij kerkleiders nu er weer meer beperkingen voor samenkomsten zijn (max. 30) en zingen - zo belangrijk ook voor veel migrantenkerken - tijdelijk niet kan.
  • Creativiteit om elkaar toch te vinden en te bemoedigen.
  • Dat er voldoende steun zal zijn voor migranten die buiten de boot dreigen te vallen, door isolatie, eenzaamheid en gebrek aan middelen.
  • Dat autochtone en migrantengemeenten elkaar vinden en elkaar inspireren in de dienst aan God en aan elkaar.

Om te lezen:

  • Openbaring 7:9-17 - een toekomstperspectief dat nu soms al werkelijkheid wordt...

Wil je maandelijks gebedspunten ontvangen? Kijk dan op de website van Connecting Churches en mail hen via het contactadres.

Jan Minderhoud