Geliefde gebedsvrienden, reisgenoten, medepelgrims.

Het geestelijke advies van Oswald Chambers in zijn dagboek Geheel voor Hem bij het drempelmoment van de jaarwisseling is veelzeggend en actueel: “Laat het verleden rusten, maar laat het rusten in de schoot van Christus. Leg het onherstelbare verleden in Zijn handen en treed de onweerstaanbare toekomst binnen met Hem“.

Anno Domini 2021 wacht ons nu en samen mogen wij in Zijn voetspoor onze wegen gaan vinden. De nieuwe jaartekst van de Hernhuttergemeenschap laat de barmhartigheid van God als Vader oplichten, om van daaruit ook zelf barmhartig te zijn naar de mensen en omstandigheden die we tegemoet gaan. In het voetspoor van Jezus, Hij ging rond goed doende, zegt Handelingen 10:38.
Daarom reik ik je van harte dit vertaalde Jaargebed 2021 van de Europese Evangelische Alliantie aan. Daarin hebben we verwoord hoe we biddend en barmhartig op weg willen zijn in dit komende jaar.
Elke vierde dinsdag van de maand bidden we online met een groep voor Europa en haar welzijn. Weet je van harte welkom om daar bij betrokken te zijn.

Ga met God in 2021, in het vertrouwen dat Hij wel wegen zal vinden waarlangs je voet mag gaan en waar zijn barmhartigheid een naam en een gezicht krijgt om te bewijzen en te ontvangen..
In deze gezamenlijke trektocht zijn we samen hartelijk verbonden.

Jaarwisseling 2020-2021

Robbert Jan Perk  (Gebedsnetwerk Europese Evangelische Alliantie

www.facebook.com/groups/prayernetworkHFE