In de herberg was het te luidruchtìg.
God wil in ons zwijgen binnenkomen.
Het Licht komt tot hen die in de duisternis naar Hem hunkeren,
Gods woord komt tot hen die zelf niet meer het woord hebben.
Niet dat wij aan het woord komen is belangrijk, maar dat God in ons aan het woord komt.
Hij laat zijn woord pas in ons zwijgen binnendringen.
Hij bewerkt de verandering van ons wezen, als we zwijgend voor Hem zijn.

Waag het met de leegte! Durf u afleiding te ontzeggen.
Waag het, eenvoudig te wachten op God, op zijn komst.
Zoals een soldaat op wacht staat en met niets de tijd verdrijft - hij waakt en wacht slechts - zie zo uit naar God.
Stilte voor God is nooit tijdverlies.
Pas deze stilte bewerkt dat wij aan anderen niet slechts iets geven, namelijk ons kunnen en weten,
maar het eigenlijke:
een hart dat is aangeraakt door lìefde.

(van H. Spaemann in het boek van Frans Horsthuis De koninklijke weg)

 

Tot slot een zegenbede:uit het Heilige Land

Moge de baby van Bethlehem
je vrede geven.
Moge het kind van Nazareth
je vreugde geven.
Moge de man van Galilea
je kracht geven.
Moge de messias van Golgotha
je moed geven.
Moge de opgestane Jezus
je hoop geven
En de opgevaren Christus
een voorsmaak van zijn glorie.

(naar father Potter of Peckham)