God onze Vader
Wij bidden U: schenk en bestendig het aan onze ministers en staatssecretarissen, onze regeerders en wetgevers, dat ze zich laten onderwijzen door de wijsheid van het Koninkrijk van Christus.
Bedauw alle leden van ons parlement en van onze regering met een oprecht verstand, met helder inzicht en opbouwend taalgebruik. Maak het mogelijk voor hen om uit te stijgen boven zelfzucht en partijschappen, zodat zij zich toeleggen op dat wat goed is voor de samenleving en voor menselijke verbondenheid. Verlos onze politiek van elk kwaad en onderdruk in onze natie alle kwaad. Beziel ons met innerlijke kalmte en zelfbeheersing, opdat we streven Uw wil te doen hier op aarde, zoals ook in de hemel gebeurt. Door Jezus Christus onze Heer. Amen.

Om nu of een ander moment te bidden: Gebeden voor de overheid en bij verkiezingen

Hieronder een lange lijst van namen ..... Zelf (Jan M.) heb ik me voorgenomen om elke dag een naam in gebed te adopteren en over die naam het leven van Christus uit te bidden...zijn wijsheid, inzicht, zachtmoedigheid, en de bescherming van God de Vader.


Leden van kabinet Rutte IV
vanaf 10 januari 2022

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Mark Rutte (VVD), premier

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza)
Wopke Hoekstra (CDA), minister van Buitenlandse Zaken
Liesje Schreinemacher (VVD), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ministerie van Justitie en Veiligheid (J & V)
Dilan Yeşilgöz (VVD), minister van Justitie en Veiligheid
Franc Weerwind (D66), minister voor Rechtsbescherming
Eric van der Burg (VVD), staatssecretaris Asiel en Migratie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Hanke Bruins Slot (CDA), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hugo de Jonge (CDA), minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Alexandra van Huffelen (D66), staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Robbert Dijkgraaf (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Dennis Wiersma (VVD), minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Gunay Uslu (D66), staatssecretaris Cultuur en Media

Ministerie van Financiën (FIN)
Sigrid Kaag (D66), minister van Financiën
Marnix van Rij (CDA), staatssecretaris Fiscaliteit
Aukje de Vries (VVD), staatssecretaris Toeslagen en Douane

Ministerie van Defensie (DEF)
Kajsa Ollongren (D66), minister van Defensie
Christophe van der Maat (VVD), staatssecretaris Defensie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I & W)
Mark Harbers (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat
Vivianne Heijnen (CDA), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Micky Adriaansens (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat
Rob Jetten (D66), minister voor Klimaat en Energie
Hans Vijlbrief (D66), staatssecretaris Mijnbouw

Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Piet Adema (CU), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Christianne van der Wal (VVD), minister voor Natuur en Stikstof

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Karien van Gennip (CDA), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Carola Schouten (CU), minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Ernst Kuipers (D66), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Conny Helder (VVD), minister voor Langdurige Zorg en Sport
Maarten van Ooijen (CU), staatssecretaris Jeugd en Preventie