Fascinerend, wat die twee leerlingen meemaken, op de avond van de dag van de opstanding van Christus. Lees er Lucas 24:13-35 op na. Ze zijn op weg naar Emmaus en zijn volop in verwarring. De Heer is waarlijk opgestaan? Het is niet meer dan een gerucht. Ze praten erover. Ze zoeken, ze tasten, ze twijfelen.

Totdat er een vreemdeling met hen op loopt. En ze aan deze mystery guest tekst en uitleg proberen te geven.

‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ (18)

Over de kruisiging van Jezus:
‘Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet ….’ (21-23)

En na afloop van dat wonderlijke gesprek, op die avond van die eerste dag:
‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ (32)

Wel eens een Emmauswandeling gedaan?

Wel eens het volgende gebed gebeden? U bent het Pasen van ons heil