Herken je dat, dat je niet weet hoe te bidden voor de crisis in het Midden-Oosten? Die slepende oorlog, de strijd met IS, de vele vluchtelingen, het machteloze of onwillige Europa.... Hoe kun je dan bidden?
Kerk-in-actie heeft van 17 tot 25 september een actieweek rondom de Kerk in het Midden-Oosten. Een speciale bijlage rondom dit thema, met de titel Zout, werd half augustus uitgegeven, en o.a. verspreid als bijlage bij EO-Visie 33/34. Een heel informatief magazine over de strijd van kerken om daar te overleven. Kerken die meestal al bijna 2000 jaar oud zijn ....

Op de achterzijde staat een gebed. Het raakt me, ik ga dit gebed in de komende weken, maanden meermalen bidden. Bid je mee?

Gebed voor het Midden-Oosten

Heer, onze Vader,
Wij treuren over het geweld en het lijden in het Midden-Oosten.
We huilen met hen wiens land verwoest is door oorlog.
We huilen met hen die hun huizen door geweld en vernietiging zijn kwijtgeraakt.
We huilen met hen die alles achter hebben gelaten
op zoek naar een beter leven voor hun kinderen en families.
We huilen om de duizenden kinderen, vrouwen en mannen
die hun leven op zee verloren zijn, op zoek naar veiligheid en vrede.

We huilen ook omdat we onszelf medeplichtig maken,
wanneer we onze ogen sluiten voor het lijden en de toestand van onze broeders en zusters.
Of wanneer we geloven dat we vrede tot stand kunnen brengen
door extremisme met meer geweld te bestrijden.

We huilen omdat we ons machteloos en hulpeloos voelen,
omdat we niet in staat zijn om conflicten te beƫindigen.
Conflicten waar vooral mensen onder lijden die slechts in vrede willen leven.
We huilen omdat we weten dat dit niet de manier is
waarop God wil dat wij elkaar als mensen benaderen.
We huilen omdat we weten dat dit niet de droom van God is voor deze wereld.
We huilen omdat we niet weten wat we anders moeten doen....

God, wees met de ontelbare miljoenen die dagelijks moeten vechten om te overleven.
Met hen die hun moeders, vaders, zussen en broers verloren hebben
door zinloos geweld, aangezwengeld door menselijke haat, hebzucht en verwaarlozing.
God, troost hen, heb genade, heel hen en red hen.

God, vergeef ons, wij hebben Uw genade nodig.
Geef ons de kracht om los te komen van onze medeplichtigheid,
om uw mededogen, Uw liefde en Uw vrijgevigheid te omarmen,
om water aan de dorstigen te geven, voedsel aan de hongerigen,
een schuilplaats voor de daklozen en een plek waar vluchtelingen zich welkom voelen.

God, wees met ons als wij Uw vrede zoeken en naar Uw gerechtigheid willen leven.
God, wees met ons allen.
In de naam van Jezus Christus.
Amen.

(deel van een gebed, uitgesproken tijdens een bijeenkomst van het Middle East Council Churches, juni 2016)

Bron: Zout - De Kerk in het Midden-Oosten (uitgave Kerk-in-Actie)


Zie ook Bidden voor moslims, Voorbede voor Europa en terreurdreiging en, ter bemoediging, Gebedsverhoringen in moslimwereld