Deze week gelezen:

Stilte

Ik ontdekte dat ik minder
en minder te zeggen had
tot ik uiteindelijk stil werd
en begon te luisteren.
In die stilte hoorde ik de stem van God.

Sören Kierkegaard

Zie ook Citaten over stilte


Dan nog een extraatje, van een andere orde, maar toch, zeker in deze Veertigdagentijd... de BID-coin

De bitcoin, een virtuele munt, vergroot de hebzucht, het gevoel van meer-meer. Daar moet iets tegenover gezet worden, dacht pastoor Jack Honings uit Maastricht. Hij introduceerde de bid-coin, een gebedsmunt die mensen in de vastentijd aanzet tot radicaal ander gedrag. ‘Het is een hebbedingetje voor in je portemonnee, maar wel met een boodschap: geven. Je wordt als mens gelukkiger als je geeft dan als je steeds maar meer wilt hebben’, aldus Honings tegen de provinciale zender L1. De bid-coin heeft een blauwe achtergrond met in witte letters: katholieke bid-coin, Onze Vader, Wees gegroet, 2018. Ook staat er een kruisje op. De pastoor overhandigde het eerste exemplaar van de munt aan hulpbisschop Everard de Jong van het bisdom Roermond. De bid-coin is verkrijgbaar in de kerken in Wolder en Daalhof, twee wijken van Maastricht. (Nederlands Dagblad, 13 maart)