De christelijke organisaties Vrij Zijn, In Christus Heel en New Wine bundelen hun krachten in een gezamenlijk Netwerk Gebedspastoraat. Vanuit dit netwerk worden landelijke netwerkdagen georganiseerd voor gebedspastoraat-teams. De eerste netwerkdag is op vrijdag 24 november 2023 en heeft als thema ‘Onderscheiden waarop het aankomt’. Gebedspastoraat is een vorm van charismatisch pastoraat waarbij met mensen gebeden wordt voor innerlijke genezing en bevrijding. “We constateren dat er soms nogal wat misgaat in ...

Lees meer

In het weekend lees ik (Jan M.) af en toe een hoofdstukje uit het boek van Jonathan Sacks, Genesis - boek van het begin (2020), schitterende essays bij het bijbelboek Genesis. Uitgerekend gisteren waren pagina 125-127 aan de beurt, over 'Jodendom en islam'. Uitgerekend in het weekend waarin de zoveelste crisis rondom 'erets Israël' en Gaza losbarst, nu heftiger dan ooit tevoren, met een brute inval van Hamas op Israël op de laatste dag van het Loofhuttenfeest (7 oktober) en op het feest Vreugde der Wet (8 oktober...

Lees meer

Omdat het volk Israël deze en de volgende maand zijn grote najaarsfeesten viert (Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar op 16-17 sept.- Iom Kippoer, Grote Verzoendag op 25 sept. - Soekkot, Loofhuttenfeest op 30 sept -6 okt. - Slotfeest op 7 okt. - Simchat Thora, de Vreugde van de Wet op 8 okt.) kunnen we met het volk Israël de eerste en laatste bede uit het Joodse Achttiengebed meebidden: 1. Gezegend Gij, Heer onze God en God van onze vaderen, God van Abraham, God van Izak en God van Jakob. Grote, machtige en ontzagwe...

Lees meer

In de eerste christelijke gemeente is er een opvallende eensgezindheid. Niet alleen is er grote eenheid in het samen komen, om trouw te zijn aan het onderricht dat de apostelen geven, of de eenheid bij het breken van het brood en de gebeden. Nee, geld en goed, eigendommen en bezittingen worden verkocht, en de opbrengst daarvan wordt onderling verdeeld, vooral met het oog op degenen die dat het hardst nodig hebben (Hand. 2:44-45, 4:34-37). Een soort ideaalplaatje, zo lezen we althans deze bijbelgedeeltes. Het heeft...

Lees meer

In 2007 schreef ik mijn boek over verschillende gebedsvormen, zie BIDDEN IS EEN WEG - Inhoudsopgave boek. Je vindt er vele manieren om te bidden, zowel in de binnenkamer als in groepen. Pas geleden realiseerde ik me nog iets anders: dat je ook nog op een andere manier onderscheid kunt maken in onze manieren van bidden. Zo heb je: 1. Het mondgebed. Je spreekt zelf hardop woorden tot God uit. Deze manier van bidden kom je vaak in de Bijbel tegen, zoals bijv. in Mat.11:25-26, Lucas 11:1 (de leerlingen horen Jezus bid...

Lees meer