Wel eens aan een retraite gedacht? Even stilgezet worden, even tijd met God, en dat in een kleine groep....Ook geschikt voor predikanten, voorgangers, leidinggevenden. In 2019 zijn er meerdere retraites: Een Retraite voor Gebed en Vasten, van donderdagmorgen 4 t/m zaterdagmiddag 6 april. ER IS NOG RUIME PLAATS ! Locatie: Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim (onder Zutphen). Het zijn dagen om stilgezet te worden, om Gods aangezicht te zoeken in lofprijzing, dankzegging en bijbellezing, om te bidden voor ons la...

Lees meer

Bruno Sebrechts, Uw licht op mijn schaduw – Verlossing en bevrijding in het pastoraat (2018), Scholten Uitgeverij, Zwolle. In de afgelopen maanden las ik tussen de bedrijven door een lijvig boek (510 pag.) van de bijbelleraar Bruno Sebrechts. Afgelopen 30 jaar was hij als leidinggevende betrokken bij verschillende evangelische gemeenten in Vlaanderen. De auteur geeft blijk van een grote belezenheid en een ruime ervaring in de geestelijke strijd. En wat me vooral aanspreekt: zijn zoekende en evenwichtige benaderi...

Lees meer

Afgelopen maanden las ik een mooi boek(je) over gebed. Van David Benner, Open jezelf voor God – Lectio Divina en leven als gebed (2013), 160 pagina's. Het bijzondere van dit boek is dat het zo’n veelheid aan gebedsvormen aanbiedt: praten met God, luisteren naar God, stil zijn, wandelend bidden (‘bidden met handen en voeten’), overpeinzen en nog veel meer. Een treffend citaat: “De zin van het bidden ligt niet in veel denken, maar in veel liefhebben” (Teresa van Avila). Kortom: bidden is tijd met je Geli...

Lees meer

Hier een gebed voor 2019, om af en toe te bidden. Onze ervaring is dat het goed om in je gebedsleven ook tegen vaste gebeden aan te leunen. Die vaste teksten kunnen dan als het ware in je poriën gaan zitten .... Daarnaast wensen we een ieder die dit leest ook veel momenten van 'vrij gebed' toe, en vooral: momenten om in de stilte met de Vader te vertoeven en te luisteren naar wat Hij tot je wil zeggen. Daarmee bedoelen we: eerst en vooral door zijn Woord, door de bijbelwoorden heen. met nieuwjaarsgroet   Rob...

Lees meer

Gisteren gelezen: "De enige zorg van de duivel is om heiligen van het gebed af te houden. Hij is niet bang voor studies, werk en religie zonder gebed. Hij lacht om ons zwoegen, bespot onze wijsheid, maar beeft wanneer wij bidden" (bron onbekend) Zoek je meer citaten over het gebed? Lees dan Citaten over gebed Zoek je citaten over stilte? Lees dan Citaten over stilte Tot slot: zondag 2 december begint de Adventstijd. Heb je je al ingeschreven voor een digitale retraite? Dan kan via www.ignatiaansbidden.org. he...

Lees meer