Geliefde voorbidders Drie jaar geleden zijn we gestart met digitaal bidden voor Nederland, elke vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur, Dat doen we samen via de digitale verbinding (Zoom). We danken en bidden op een 'non-partisan way', opbouwend en versterkend. d.w.z. niet denkend en biddend vanuit partijschappen. We zoeken naar eenheid met voorbidders uit alle kerkgemeenschappen in Nederland We willen aansluitend bidden met elkaar, middels het zogenaamde conversatiegebed (kort bidden, goed naar elkaar luisteren, op elka...

Lees meer

Herken je dat ook, die ingewikkelde loyaliteiten rondom het conflict Israël en Gaza? Hoe moet je dan bidden? Allereerst is daar het Joodse volk, onze oudste broeder. Gods oogappel, zegt de profeet Zacharia. Dan zijn daar de Palestijnse christenen. Een vergeten groep. Vooral in Gaza zijn ze hun leven onder Hamas niet zeker. En dan nog alle Palestijnse moslims: Ismaël. Want vader Abraham heeft twee zonen, Ismaël uit Hagar en Izaäk uit Sara. En tussen die twee was het toen al bonje. Izaäk is het kind van de bel...

Lees meer

In het weekend lees ik (Jan M.) af en toe een hoofdstukje uit het boek van Jonathan Sacks, Genesis - boek van het begin (2020), schitterende essays bij het bijbelboek Genesis. Uitgerekend gisteren waren pagina 125-127 aan de beurt, over 'Jodendom en islam'. Uitgerekend in het weekend waarin de zoveelste crisis rondom 'erets Israël' en Gaza losbarst, nu heftiger dan ooit tevoren, met een brute inval van Hamas op Israël op de laatste dag van het Loofhuttenfeest (7 oktober) en op het feest Vreugde der Wet (8 oktober...

Lees meer

In de eerste christelijke gemeente is er een opvallende eensgezindheid. Niet alleen is er grote eenheid in het samen komen, om trouw te zijn aan het onderricht dat de apostelen geven, of de eenheid bij het breken van het brood en de gebeden. Nee, geld en goed, eigendommen en bezittingen worden verkocht, en de opbrengst daarvan wordt onderling verdeeld, vooral met het oog op degenen die dat het hardst nodig hebben (Hand. 2:44-45, 4:34-37). Een soort ideaalplaatje, zo lezen we althans deze bijbelgedeeltes. Het heeft...

Lees meer

In 2007 schreef ik mijn boek over verschillende gebedsvormen, zie BIDDEN IS EEN WEG - Inhoudsopgave boek. Je vindt er vele manieren om te bidden, zowel in de binnenkamer als in groepen. Pas geleden realiseerde ik me nog iets anders: dat je ook nog op een andere manier onderscheid kunt maken in onze manieren van bidden. Zo heb je: 1. Het mondgebed. Je spreekt zelf hardop woorden tot God uit. Deze manier van bidden kom je vaak in de Bijbel tegen, zoals bijv. in Mat.11:25-26, Lucas 11:1 (de leerlingen horen Jezus bid...

Lees meer