Er zijn weinig boeken over het belang van het gezamenlijk gebed. Er wordt ook weinig onderwijs over de principes van het samen bidden gegeven. Lance Lambert is daarin een uitzondering. Hij schreef het boek Een huis van gebed – het belang van samen bidden (Barnabas, Heerenveen, 2013). Wat mij het meest treft in het boek is zijn oproep: "Zoek ernaar om te bidden onder de leiding van de Heilige Geest". Dus niet onze eigen lijstjes, niet de lijstjes die anderen bij jou neerleggen, maar zoek elke keer weer naar de lei...

Lees meer

Vorige week, van 20 t/m 22 maart, hadden we onze 26e retraite voor Gebed en Vasten, dit keer met een record aantal deelnemers van 30 personen! Een paar dagen na de retraite druppelden de reacties binnen: "Het was echt zoooo fijn! Ik loop de hele dag nog steeds liedjes te zingen en het echoot maar rond in mijn hoofd!" "Ook bij mij echoot het nog na. Dit heeft echt heel veel indruk op mij gemaakt. Ik hoop het vast te kunnen houden, verbonden met de Wijnstok! Nogmaals dank voor de fijne gesprekken." "Hartelijk da...

Lees meer

Lees je de rubriek 'Slijpsteen' in EO-Visie wel eens? In begin maart staat er de volgende stelling: "Veertig dagen vasten? In geen veertig jaar!" "Voor mij is vasten feesten. Het heeft mijn leven veranderd", zegt Antoinette de Bruijn-Ambags. Ze leidt retraites voor gebed en vasten. "Door te vasten (niet eten) maak je jezelf lichamelijk leeg, om vol te worden van God. Mijn intimiteit met God is dieper gegroeid. Zijn leiding in mijn leven is duidelijker geworden. God zegent en verhoort mijn voorbede. Vasten maakt oo...

Lees meer

Momenteel lees ik het boekje Hoop voor opwekking! - Dagboekje over opwekking in de Bijbel (72 pagina's), geschreven door ds. M.D.Geuze, oprichter van het Huis van Gebed in Nunspeet. Het bevat telkens twee pagina's per dag, met daarin de volgende elementen die telkens terugkeren: Een bijbelgedeelte over opwekking in de Bijbel, 31 stuks in totaal. Een korte uitleg. Een gebed om opwekking. Vragen om over na te denken (evt. voor in groepen). Zelf lees ik zo'n boekje liefst uitgesmeerd over een langere periode,...

Lees meer

Aan een Surinaamse predikante, die al jaren in Nederland woont en voor de Evangelische Broedergemeente werkt, werd gevraagd wat zij nu bad voor Nederland. Na enige aarzelen koos zij zorgvuldig haar woorden, en zei toen: "Dat ze weer ontdekken wie de Here God werkelijk is, de God die ze hebben afgeschaft in hun trots en hun hoogmoed, en dat ze weer naar Hem terugkeren." In het avondprogramma van de laatst gehouden Nationale Synode (25-26 oktober) werd aan een vijftal jonge mannen en vrouwen gevraagd wat bovenaan st...

Lees meer