Handboek voor Gebed Het gebed is de adem van de kerk en de adem van een wandel met God. ‘Het gebed is voor de ziel, wat het voedsel is voor het lichaam’ (Jehoeda Halevi, 1083-1145). Het Handboek voor Gebed – Bezinning en handreiking voor de praktijk, onder redactie van Jan Minderhoud, wil inspiratie bieden om het gebedsleven te vernieuwen, zowel in de binnenkamer als in grotere verbanden van kerk en gemeente, en is zowel bezinnend als uitnodigend tot praktijk. Ook worden op verfrissende wijze oude en nieuwe...

Lees meer

17 mei 1984 - invoering Wet afbreking zwangerschap.... Sinds dat jaar één miljoen (!) zwangerschappen afgebroken in ons land... Bid in dit nieuwe jaar 2015 voor ons verscheurde land en bid dit indrukwekkende gebed van verootmoediging: Verootmoedigingsgebed 30 jaar na dato (abortuswetgeving)    ...

Lees meer

Gisteravond mocht ik voorgaan in Elburg, in de Oosterkerk. Een appeldienst met geweldige muzikale begeleiding van de 'huisband' Testify. En .... of het over engelen kon gaan ! Wat een uitdaging ! Een greep uit de liederen waarin we over engelen zongen: In de hemel is de Heer - André van Zyl  (met: 'Miljoenen in gereedheid, staan de engelen om Zijn troon'). Wie in de schaduw Gods mag wonen - Evangelische Liedbundel 17, een bewerking van Psalm 91 ('Engelen zendt Hij alle dagen, om hem als vaste gids te zijn')....

Lees meer

Van vrijdag 14 tot zaterdag 15 november waren we met vijftien mensen in dit grote gebouw, Klein Sion in Leuvenheim. Elf deelnemers, vier toerusters, 24 uur lang, allemaal met hetzelfde verlangen: verder groeien in gebed, anderen daarin meenemen, in je kerk, in je organisatie, in ....   Een terugblik van enkele deelnemers: "De conferentie was voor mij zeer inspirerend, verrijkend en leerzaam. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Hierbij denk ik aan de artikelen in de uitgebreide leesmap, maar ook de v...

Lees meer

10voortieners Wel eens op www.tienvoortieners.nl gekeken? Je kunt er een scheurkalender bestellen, met 70 dagen lang een inspirerend stukje over de leefwerelden van de tieners, hoe we daar als volwassenen op reageren, wat tieners ten diepste willen (meestal geen stilte … daar zitten puberhersenen niet op te wachten). Op dag 21 lees je samengevat het volgende,: “Hoe komen niet-christelijke jongeren eigenlijk tot geloof? En wat kunnen we doen om ze te bereiken? Uit een onderzoek komen vijf kernwoorden naar vo...

Lees meer