17 mei 1984 - invoering Wet afbreking zwangerschap.... Sinds dat jaar één miljoen (!) zwangerschappen afgebroken in ons land... Bid in dit nieuwe jaar 2015 voor ons verscheurde land en bid dit indrukwekkende gebed van verootmoediging: Verootmoedigingsgebed 30 jaar na dato (abortuswetgeving)    ...

Lees meer

Gisteravond mocht ik voorgaan in Elburg, in de Oosterkerk. Een appeldienst met geweldige muzikale begeleiding van de 'huisband' Testify. En .... of het over engelen kon gaan ! Wat een uitdaging ! Een greep uit de liederen waarin we over engelen zongen: In de hemel is de Heer - André van Zyl  (met: 'Miljoenen in gereedheid, staan de engelen om Zijn troon'). Wie in de schaduw Gods mag wonen - Evangelische Liedbundel 17, een bewerking van Psalm 91 ('Engelen zendt Hij alle dagen, om hem als vaste gids te zijn')....

Lees meer

Van vrijdag 14 tot zaterdag 15 november waren we met vijftien mensen in dit grote gebouw, Klein Sion in Leuvenheim. Elf deelnemers, vier toerusters, 24 uur lang, allemaal met hetzelfde verlangen: verder groeien in gebed, anderen daarin meenemen, in je kerk, in je organisatie, in ....   Een terugblik van enkele deelnemers: "De conferentie was voor mij zeer inspirerend, verrijkend en leerzaam. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Hierbij denk ik aan de artikelen in de uitgebreide leesmap, maar ook de v...

Lees meer

10voortieners Wel eens op www.tienvoortieners.nl gekeken? Je kunt er een scheurkalender bestellen, met 70 dagen lang een inspirerend stukje over de leefwerelden van de tieners, hoe we daar als volwassenen op reageren, wat tieners ten diepste willen (meestal geen stilte … daar zitten puberhersenen niet op te wachten). Op dag 21 lees je samengevat het volgende,: “Hoe komen niet-christelijke jongeren eigenlijk tot geloof? En wat kunnen we doen om ze te bereiken? Uit een onderzoek komen vijf kernwoorden naar vo...

Lees meer

Jezus, een man van tegenstellingen Kerkvader Gregorius van Nazianze leefde in de vierde eeuw na Christus en is samen met de Basilius de Grote de grondlegger van het kloosterleven in de oosterse christenheid. Van hem is het volgende citaat overgeleverd: Jezus begon zijn bediening met honger, hoewel Hij het Brood des levens is. Jezus eindigde zijn aardse bediening met dorst, hoewel Hij het Levende water is. Jezus was afgemat, maar Hij is onze Rust. Jezus bewees eer, maar Hij is de Koning. Jezus werd beschuldigd van...

Lees meer