Lees je de rubriek 'Slijpsteen' in EO-Visie wel eens? In begin maart staat er de volgende stelling: "Veertig dagen vasten? In geen veertig jaar!" "Voor mij is vasten feesten. Het heeft mijn leven veranderd", zegt Antoinette de Bruijn-Ambags. Ze leidt retraites voor gebed en vasten. "Door te vasten (niet eten) maak je jezelf lichamelijk leeg, om vol te worden van God. Mijn intimiteit met God is dieper gegroeid. Zijn leiding in mijn leven is duidelijker geworden. God zegent en verhoort mijn voorbede. Vasten maakt oo...

Lees meer

Momenteel lees ik het boekje Hoop voor opwekking! - Dagboekje over opwekking in de Bijbel (72 pagina's), geschreven door ds. M.D.Geuze, oprichter van het Huis van Gebed in Nunspeet. Het bevat telkens twee pagina's per dag, met daarin de volgende elementen die telkens terugkeren: Een bijbelgedeelte over opwekking in de Bijbel, 31 stuks in totaal. Een korte uitleg. Een gebed om opwekking. Vragen om over na te denken (evt. voor in groepen). Zelf lees ik zo'n boekje liefst uitgesmeerd over een langere periode,...

Lees meer

Aan een Surinaamse predikante, die al jaren in Nederland woont en voor de Evangelische Broedergemeente werkt, werd gevraagd wat zij nu bad voor Nederland. Na enige aarzelen koos zij zorgvuldig haar woorden, en zei toen: "Dat ze weer ontdekken wie de Here God werkelijk is, de God die ze hebben afgeschaft in hun trots en hun hoogmoed, en dat ze weer naar Hem terugkeren." In het avondprogramma van de laatst gehouden Nationale Synode (25-26 oktober) werd aan een vijftal jonge mannen en vrouwen gevraagd wat bovenaan st...

Lees meer

Ken je profetische indrukken die je van belang acht voor ons land, voor de gemeente van Christus of voor de gebedsbeweging? Lees dan verder in het artikel Platform voor profetische indrukken. Misschien krijgt deze profetische indruk een plaats op de website....

Lees meer

Op 21 september j.l. mochten we een kostbaar moment met elkaar vieren: 10 jaar Huis van Gebed Nunspeet! In de gebedsbeweging van Nederland nemen de Huizen van Gebed een speciale plaats in. Het zijn pleisterplaatsen van de bidders die elkaar ontmoeten om het allerbelangrijkste in hun dienst aan de Here God te doen, namelijk samen bidden voor de gemeente, de eigen woonplaats en de wereld waarin we leven. Soms zijn er dan momenten om even pas op de plaats te maken om terug te zien en vooruit te kijken. Op zaterdag 21...

Lees meer